Akademicka Droga Krzyżowa


 

Zapraszam na Akademicką Drogę Krzyżową, by iść razem w drodze za Chrystusem. Przewodniczyć jej będzie nasz Arcybiskup Marek Jędraszewski.


Rozpoczynamy w niedzielę 2 kwietnia 2017 o godz. 20.20 przy kolegiacie świętej Anny. Zakończymy około godz. 22.00 pod „oknem papieskim”.


Nasyci się światłem - tak brzmi temat tegorocznej Drogi Krzyżowej. Rozważania wszystkich stacji będą przygotowane na bazie słów Czwartej Pieśni o Słudze Pańskim. Sam temat nawiązuje do słów: „Po udrękach swej duszy ujrzy światło wielkie i nim się nasyci” (Iz 53, 11a). Rozważając kolejne stacje, będziemy „przechodzić” przez różne ciemności życia i świata, by razem także wypatrywać światła, które Jezus pozostawił przy każdej ze stacji. Chcemy iść po śladach Jezusa, które na wielu bolesnych i mrocznych drogach są jedynym światłem nadziei.

 


Link do wydarzenia na Facebook.