Karmel+


OPIS

Karmel+ to przestrzeń gdzie jako młodzi ludzie możemy kontynuować osobistą i wspólnotowa przygodę z Bogiem i Kościołem. Nasze spotkania rozpoczynamy od Mszy św. lub wspólnej systematycznej modlitwy (adoracji/medytacji). Owocem ciszy i spotkania z Bogiem jest dzielenie Słowem Bożym lub doświadczeniem codziennego życia i przeżywania modlitwy. Staramy się także poznawać tradycję duchową Karmelu i rozmawiać na ważne dla nas życiowe tematy.
Co jakiś czas lubimy się spotkać  w celu czysto integracyjny i towarzyskim.
Wszystko po to, by coraz odważnej ewangelizować-być uczniami Chrystusa, gdziekolwiek na co dzień się znajdujemy i z kimkolwiek przychodzi nam się spotkać. Wzajemne wsparcie wypróbowania przyjaciół jest w tym nieodzowne!


DLA KOGO

Osoby po studiach: 24 - 35 lat


KIEDY

W każdy czwartek o 19:00


KONTAKT DO OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ

Anna Kliczewska

mail: kliczewska@poczta.fm


FACEBOOK

https://www.facebook.com/karmelplus/