Karmel+


 

DLA KOGO?
Osoby po studiach: 24 - 35 lat

KIEDY?
W każdy czwartek o 19:00

KONTAKT DO OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ:
Michał Knut

mail:knut.michal@gmail.com

FACEBOOK:
https://www.facebook.com/karmelplus/


 

OPIS

Karmel+ to przestrzeń gdzie jako młodzi ludzie możemy kontynuować osobistą i wspólnotowa przygodę z Bogiem i Kościołem. Nasze spotkania rozpoczynamy od Mszy św. lub wspólnej systematycznej modlitwy (adoracji/medytacji). Owocem ciszy i spotkania z Bogiem jest dzielenie Słowem Bożym lub doświadczeniem codziennego życia i przeżywania modlitwy. Staramy się także poznawać tradycję duchową Karmelu i rozmawiać na ważne dla nas życiowe tematy.
Co jakiś czas lubimy się spotkać  w celu czysto integracyjny i towarzyskim.
Wszystko po to, by coraz odważnej ewangelizować-być uczniami Chrystusa, gdziekolwiek na co dzień się znajdujemy i z kimkolwiek przychodzi nam się spotkać. Wzajemne wsparcie wypróbowania przyjaciół jest w tym nieodzowne!