Kuźnia Miłości


 


DLA KOGO?

Zapraszamy wszystkich młodych małżonków, którzy chcą cały czas pracować nad swoją relacją, szczególnie poprzez modlitwę oraz dialog i dzielenie doświadczenia z innymi małżeństwami.


KIEDY?

Spotkania odbywają się w wybraną niedzielę raz w miesiącu. Start 19:00 zaraz po Mszy akademickiej.

 


 

 


OPIS

Jesteśmy grupą młodych małżeństw, którzy chcą dzielić się swoim doświadczeniem oraz dyskutować na interesujące nas tematy.

 


PRZEBIEG SPOTKANIA

Około 30 minut rozważanie słowa Bożego (powiązanego z tematem spotkania). Następnie dyskusja oraz dzielenie się doświadczeniem na wybrany wcześniej temat. Kilka dni przed spotkaniem przygotowane materiały są rozsyłane do małżonków aby zapoznać się z ich treścią i przedyskutować wstępnie we własnym gronie.

 


KONTAKT DO OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ

piotr.jedlinski@gmail.com